adj.

shut, closed, covered.

adj.

Ոչ բացեալ. անբանալի. չբացուած, գոց.

Անբաց՝ գերեզմանին կնիքն եղեւ. (ՃՃ.։)

Մտանէր որպէս ի վերնատունն դրամբք անբացիւք. (Կիր. պտմ.։)

Եւ անփարատելի, կամ անլոյս. աննշոյլ. ἁχανής (որ պէսպէս մեկնի).

Աննշոյլ անբաց (յն. մի բառ) խաւարաւն պատեցան. (Իմաստ. ԺԹ. 16։)

Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Անբացատրելի

Voir tout