adj.

intolerable, insupportable.

adj.

որ եւ ԱՆԺՈՒԺԱԼԻ. Անհանդուրժելի. անըմբերելի. չդիմանալու. չէքիլմէզ. տայանըլմազ.

Ի բռնաւորագոյն եւ յանժուժելի դիպուածոյ. (Պիտ.։)

Անտանելի եւ անժուժելի՝ խազմարարաց. (Մագ. ՟Ի՟Է։)

Անժուժելի օր երեւմանն Քրիստոսի. (Երզն. քեր.։)

Անժուժելի էր սէր մարգարէին՝ զոր ունէր առ Աստուած. (Ոսկիփոր.։)