adj.

Ոչ խտրելի. անվնաս. ոչ զգուշալի. զարարսըզ.

Թէ ի միւս կողմանէ մի պատահի, անխտրելի է. (Մխ. դտ.։)

adv.

Անխտիր. միօրինակ.

Աստուած ի յերկրի, մարդիկ ի յերկնի են՝ անխտրելի. (Գանձ.։)