s.

immensity.

s.

Անպարագիրն կամ անբովանդակելին գոլ. անբաւութիւն. անչափութիւն.

Զտուեալն ի տեառնէ զիւրն անպարագրութեան ամենասուրբ եւ աստուածային պատկեր բարեպաշտին աբգարու. (Սարկ. պատկ.։)

Երկիցսն ասել, բազմացուցից զքեզ յոյժ յոյժ, զբազմութեանն զանպարագրութիւնն եւ զանբաւութիւնն ցուցանել. (Փիլ. լին.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif անպարագրութիւն անպարագրութիւնք
accusatif անպարագրութիւն անպարագրութիւնս
génitif անպարագրութեան անպարագրութեանց
locatif անպարագրութեան անպարագրութիւնս
datif անպարագրութեան անպարագրութեանց
ablatif անպարագրութենէ անպարագրութեանց
instrumental անպարագրութեամբ անպարագրութեամբք