s.

immodesty.

s.

ἁκοσμία. invenustas. Պակասութիւն պարկեշտութեան եւ վայելչութեան. անամօթութիւն. անպատշաճութիւն. անշնորհքութիւն. էտէպսիզլիք. էրքեանսըզլըգ.

Ի պարկեշտացուցանել զանպարկեշտութիւնն ապաստան լինին։ Անպարկեշտութեանն պատնէշս բանից շուրջ արկանեն. (Շ. յկ. ՟Խ՟Բ։)

Հետեւեալ լինի զեղխութեանն՝ անկարգութիւն, անպատկառութիւն, անպարկեշտութիւն. (Արիստ. առաք.։)

Նոյնաբանութիւն ելով՝ անպարկեշտութիւն ըն՛բառսն ցուցանէ. (Անյաղթ պերիարմ.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif անպարկեշտութիւն անպարկեշտութիւնք
accusatif անպարկեշտութիւն անպարկեշտութիւնս
génitif անպարկեշտութեան անպարկեշտութեանց
locatif անպարկեշտութեան անպարկեշտութիւնս
datif անպարկեշտութեան անպարկեշտութեանց
ablatif անպարկեշտութենէ անպարկեշտութեանց
instrumental անպարկեշտութեամբ անպարկեշտութեամբք