adj.

(ի պրս. պէնտ այսինքն կապ) Կապակցեալ. բարեյարմար. դաշնակաւոր.

Խօսիմք նուագարանքս քո. եւ արդ մի աղի պակասեաց. ժրացո՛ զբանդախառն երգարանս, զի մի՛ աւ այլ թերասցի. (Թէոփիլ. ի ՟խ. մկ.։)