ԲԱՆԴԻՌՆ կամ ԲԱՆԴԵՌՆ. cf. ՓԱՆԴԻՌՆ, եւ ԲԱՄԲԻՌՆ.

Փուքքն հնչիւն հանեն ի փողի եւ ի բանդռան։ Բերանն որպէս բանդիռն. (Ոսկիփոր.։)

Կիթառն, փանդիռն։ (Հին բռ.)