s.

cf. Բարբանջ.

ԲԱՐԲԱՆՋԱՆՔ կամ ԲԱՐԲԱՋԱՆՔ. cf. ԲԱՐԲԱՋ.

Բարբանջանացն եւ առասպելաբանութեանցն. (Պիտ.։)

Բարբանջանս, եւ խաբեբայից գրեանս. (Ոսկ. յհ. ՟Ա. 31։)

Այդպիսի բանք՝ բարբանջանք են, եւ խաբէութիւն սատանայի. (Վրք. ոսկ.։)

Յեղիփազու ի բարբանջանացն զերծեալք եղիցուք. (Իսիւք.։)

Մտաց բարբաջանք են աղանդն, եւ ոչ ճշմարտութիւն. (Եզնիկ.։)

Խոնարհեալ ի նենգապատիր բարբաջանս ոմանց. (Յհ. կթ.։)

Զամենայն ինչ զայսպիսի բարբաջանս ի բաց մերժելով. (Փիլ. ՟ժ. բան.։)

Ի սատանայական բաջաղմունս եւ բարբաջանս. (Ոսկ. տիտ.։)