ԲԱՐԲԱՐԻԿ եւ ԲԱՐԲԱՐԻԿՈՆ. cf. ԲԱՐԲԱՐՈՍԱԿԱՆ. βαρβαρικός barbaricus

Հեգնելով ըստ բարբարիկ վայրենական մտաց. (Ոսկ. ես.։)

Հնազանդել ընդ ձեռամբ հեթանոսական եւ բարբարիկոն ազգին սասանականին. (Արծր. ՟Ա. 15։)

Անարուեստ խօսք, եւ արձակ, եւ բարբարիկոն լեզու. (Մագ. քեր. եւ Երզն. քեր.։)