adj.

that has punished or is punished with a rod.

adj.

Ուր իցէ սաստն կամ սաստկութիւն բախման գաւազանի.

Գաւազանասաստ հերձմամբ զլեռնացեալ զկուտակումն ջուրցն ի կարծրութիւն փոխարկեալ վիմի. (Շար.։)