adj.

սեպհական իմաստնոց եւ իմաստութեան. իմաստաւոր. խոհական. բանական. իմաստասիրական.

Ետ եւ անասնոց շունչ զգայական, եւ ոչ իմաստական. (Ոսկ. ես.։)

Բազում գտանեմք զսորա իմաստնական զօրութիւնն. յն. իմաստութիւն. (Ոսկ. յհ. ՟Ա. 30։)

Զիմաստնականն նախասաց բան յանձինս գծագրեցին. (Նար. խչ.։)

Առլցեալն իմաստնական հանճարով. (Ասող. ՟Բ. 2։)

Ուսաւ եւ զարտաքին իմաստնական հանճարս. (Հ=Յ. նոյ. ՟Ի՟Գ.։)