adj.

born of the same father, consanguineous;
— եղբայր քոյր, half-brother, half-sister, by the father's side.

adj.

ὀμόπατρος, ὀμόπατριος eiusdem patris (filius), germanus (frater). Միոյ հօր զաւակ. հարազատք ի նոյն հօրէ. մէկ հօրմէ.

Վաղենտինիանոս մանուկ համահայր. (Սոկր.։)

Զիա՞րդ համահարք միամօր որչիք երկպառակք լինիցին, եւ ոչ միաբանք. (Եղիշ. ՟Ը։)

Եղբարք համահարք. (Արծր. ՟Դ. 11։ Վրք. հց. ՟Ի՟Գ։)

Եղբայր նորա դեմետրէ՝ համահայր, եւ ոչ համամայր. (Պտմ. վր.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif համահայր համահարք
accusatif համահայր համահարս
génitif համահաւր համահարց
locatif համահաւր համահարս
datif համահաւր համահարց
ablatif համահաւրէ համահարց
instrumental համահարբ համահարբք