adv.

of a common attestation or avowal.

adj. adv.

Վկայակից. եւ Միաբան վկայելով.

Յիշատակեն զայս աստուածեղէն գիրք, եւ համավկայ դաւանեն եւ արտաքնոցն մատեանք. (Եւս. քր. ՟Ա։)