vn.

to be faithful;
to be confirmed, verified, justified;
—նայ լուրս, this news gains credit.

չ.

Հաւատարիմ եւ մտերիմ գտանիլ, երեւիլ.

Հաւատարմանայ բաբելացւոցն՝ զմիտս նոցա յանգուցանելով յինքն. (Նոննոս.։)

Հաւատարմացաւ նմա որպէս արդարեւ միամիտ գործակից. (Խոր. ՟Բ. 81։)

դիմազ. ՀԱՒԱՏԱՐՄԱՆԱՅ ացաւ. դիմազ. Ասի զբանից եւ զիրաց, որպէս Հաւատարիմ՝ այսինքն հաւատալի լինել. հաւաստիլ. ստուգիլ. ընդունելի գտանիլ. հաստատիլ.

Հաւատարմանայ ասացեալն յոմանց, կամ եղեալն. (Նախ. ժող.։ Ոսկ. յհ.։)

Ոսոխացն հաւատարմանան բանք վկայիք. (Մխ. դտ.։)

Այսպէս քեզ հաւատարմասցին բնաքս. (Յհ. կթ.։)

Զոր ոչ հաւատարմանայ մեզ՝ եւ ո՛չ գրել կարեւոր համարեցայ. (Արծր. ՟Ա. 14։)

Այսոցիկ հաւատարմացելոց բանիցս, յարդեանցն փորձէ. (Անյաղթ բարձր.։)

Այս այսգունակ հաւատարմացաւ. (Պիտ.։)

Մերթ որպէս Հաւատալ, կամ աներկբայ լինել։

Հրամայէ հաւատարմանալ ի տեսանել զխաչն։ Շ. (բարձր.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
—անամ, ացայ

Voix Médio-Passive

Indicatif
Présent
ես հաւատարմանամ
դու հաւատարմանաս
նա հաւատարմանայ
մեք հաւատարմանամք
դուք հաւատարմանայք
նոքա հաւատարմանան
Imparfait
ես հաւատարմանայի
դու հաւատարմանայիր
նա հաւատարմանայր
մեք հաւատարմանայաք
դուք հաւատարմանայիք
նոքա հաւատարմանային
Aoriste
ես հաւատարմացայ
դու հաւատարմացար
նա հաւատարմացաւ
մեք հաւատարմացաք
դուք հաւատարմացայք
նոքա հաւատարմացան
Subjonctif
Présent
ես հաւատարմանայցեմ
դու հաւատարմանայցես
նա հաւատարմանայցէ
մեք հաւատարմանայցեմք
դուք հաւատարմանայցէք
նոքա հաւատարմանայցեն
Aoriste
ես հաւատարմացայց
դու հաւատարմասցիս
նա հաւատարմասցի
մեք հաւատարմասցուք
դուք հաւատարմասջիք
նոքա հաւատարմասցին
Formes d'impératif
Prohibitif
դու մի՛ հաւատարմանար
դուք մի՛ հաւատարմանայք
Impératif
դու հաւատարմացի՛ր
դուք հաւատարմացարո՛ւք
Exhortatif (thème du passé)
դու հաւատարմասջի՛ր
դուք հաւատարմասջի՛ք