va.

to cause to believe, to persuade, to convince;
to impose upon.

ն.

πείθω suadeo. Տալ հաւատալ. հաւանեցուցանել. համոզել. եւ Հաւատարիմ առնել. հաւտացընել.

Հաւատացուցանէր զնա նենգութեամբ. (՟Բ. Մակ. ՟Դ. 34։)

Կամելով զոք հաւատացուցանել. (Անյաղթ պորփ.։)

Յերեւելեացն, եւ ոչ յաներեւութիցն կամի հաւատացուցանել։ Զի՞ պիտոյ էր երդումն, այլ զի հաւատացուցանիցէ զբանս լսողացն. (Ոսկ. ես.։)

Հաւատացո՛ զյովսէփ (վասն կուսութեան մօրս), որպէս զի նա զբազումս հաւատացուսցէ. (Եփր. ծն.։)

Ոչ հաւատացոյց զիս աստուած, թէ կենդանի է. (Ճ. ՟Ա.։)

ՀԱՒԱՏԱՑՈՒՑԱՆԵՄ

Աղաչէր կոյսն այն, որպէս թէ հաւատացուցանէ զծերն՝ տեսանել զնա. (Վրք. հց. ՟Գ. ձ. (տպ. հաւանեցուցանէ։))

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
—ուցանեմ

Voix Active

Indicatif
Présent
ես հաւատացուցանեմ
դու հաւատացուցանես
նա հաւատացուցանէ
մեք հաւատացուցանեմք
դուք հաւատացուցանէք
նոքա հաւատացուցանեն
Imparfait
ես հաւատացուցանեի
դու հաւատացուցանեիր
նա հաւատացուցանէր
մեք հաւատացուցանեաք
դուք հաւատացուցանեիք
նոքա հաւատացուցանեին
Aoriste
ես հաւատացուցի
դու հաւատացուցեր
նա հաւատացոյց
մեք հաւատացուցաք
դուք հաւատացուցէք
նոքա հաւատացուցին
Subjonctif
Présent
ես հաւատացուցանիցեմ
դու հաւատացուցանիցես
նա հաւատացուցանիցէ
մեք հաւատացուցանիցեմք
դուք հաւատացուցանիցէք
նոքա հաւատացուցանիցեն
Aoriste
ես հաւատացուցից
դու հաւատացուսցես
նա հաւատացուսցէ
մեք հաւատացուսցուք
դուք հաւատացուսցջիք
նոքա հաւատացուսցեն
Formes d'impératif
Prohibitif
դու մի՛ հաւատացուցաներ
դուք մի՛ հաւատացուցանէք
Impératif
դու հաւատացո՛
դուք հաւատացուցէ՛ք
Exhortatif (thème du présent)
դու հաւատացուցանիջիր
դուք հաւատացուցանիջիք
Exhortatif (thème du passé)
դու հաւատացուսջի՛ր
դուք հաւատացուսջի՛ք