s.

nun.

adj. s.

μοναχή, μονάστρια monacha. Կուսան. օրիորդ կամ կին հաւատով եւ հաւատարմութեամբ ուխտադիր աստուծոյ. միանձնուհի. հաւատւոր, հաւտաւոր, մարապետ.

Պատառել զհանդերձս հաւատաւոր կանանց. (Եղիշ. ՟Գ։)

Զկրօնաւոր, կամ զհաւատաւոր. (Թղթ. դաշ.։)

Էր նորա դուստ մի հաւատաւոր։ Փեբրոնիա հաւատաւոր յատեան ածաւ. (Ճ. ՟Ա.։)

Միայնակեաց մի իջանէր ի լեռնէն, եւ ետես հաւատաւոր մի, եւ փոխեաց զուղին. (Վրք. հց. ձ։)

Զհաւատաւորաց զպոռնկութիւն մի՛ ոք համարեսցի յամուսնութիւն. (Կանոն.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif հաւատաւոր հաւատաւորք
accusatif հաւատաւոր հաւատաւորս
génitif հաւատաւորի հաւատաւորաց
locatif հաւատաւորի հաւատաւորս
datif հաւատաւորի հաւատաւորաց
ablatif հաւատաւորէ հաւատաւորաց
instrumental հաւատաւորաւ հաւատաւորաւք