s.

travelling company.

s.

συνοδία, συνόδιον, σύνοδος comitatus, conjugatio. Ճանապարհակցելն. ուղեկցութիւն. եւ Զուգընթացութիւն. միաբանութիւն.

Չէ՛ ինչ օգուտ քեզ ո՛վ թագաւոր՝ ճանապարհակցութիւնս իմ. (Ճ. ՟Ա.։)

Զանմոլարից զճանապարհակցութիւնս. (Ածաբ. աղք.։)

Մի ճանապարհակցութիւն ունին ի բնութիւնս։ Յիրերաց ճանապարհակցութենէ խելագարեալ զարհուրիմք. (Սարգ. ՟ա. պ. ՟Է։ Լմբ. ատ.։)

Հրաշափառ զլուսինն յարեգակն անկեալ տեսանէաք, զի ո՛չ էր ճանապարհակցութեան ժամանակ. (Դիոն. թղթ.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif ճանապարհակցութիւն ճանապարհակցութիւնք
accusatif ճանապարհակցութիւն ճանապարհակցութիւնս
génitif ճանապարհակցութեան ճանապարհակցութեանց
locatif ճանապարհակցութեան ճանապարհակցութիւնս
datif ճանապարհակցութեան ճանապարհակցութեանց
ablatif ճանապարհակցութենէ ճանապարհակցութեանց
instrumental ճանապարհակցութեամբ ճանապարհակցութեամբք