s.

hen.

s.

θηλία (էգ). femina ἁλεκτηρί gallina. Էգ հաւ կամ թռչուն, մայր ձագուց.

Աքաղաղ՝ որ շրջի ի մէջ մարեաց սիգալոգ. (Առակ. լ. 31։)

Նստցի մարին ի վերայ ձուոց կամ ձագուց։ Մի՛ առնուցուս զմարի ձուօքն հանդերձ, այլ արձակեսջի՛ր երթալ զմարին. (Մծբ. ՟Ժ՟Բ։ Կոչ. ՟Զ։)

Երկու ծիծռան գլուխ, մէկն որձ, եւ մեկն մարի։ Ի մէջ մեղուաց զինչ մարին կու գործէ, զայն որձն ուտէ. (Վստկ. ՟Մ՟Յ՟Ա։)

Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Ամենաճշմարիտ

Գումարիմ, եցայ

Դամարիմ, եցայ

Կամարիկ

Համարիմ, եցայ

Համարիչ

Համարիւն

Ճշմարիտ, րտից, տաց

Մարիամ, մու, րեմու, րեմայ

Մարիբաս, բայ, սայ

Մարմարիոն, աց

Մարմարիոնեայ

Յարմարիմ, եցայ

Յիմարիմ, եցայ

Յուռմարիմ

Սամարիա, իա, եայ

Voir tout