s.

warrior, soldier, combatant;
ի —ս մտանել, to rush to the field of combat.

adj. s.

μάχιμος pugnax, bellicosus μαχητής pugnator, bellator եւ παλαιστρικός cursor in palaestra ἁθλητής athleta. Մարտնչօղ. այր պատերազմական. զինուոր. եւ Նահատակ. ըմբիշ. մրցական յասպարիսի.

Մարտիկքն երթիցեն վառեալ։ Արանց մարտկաց։ Ի մարտիկ զօրէ (կամ զօրաց) անտի։ Զօրաւոր մարտկօք։ Եթէ մարտիկ ոք իցէ (ըստ ոմանց ի յն. ἁθλῆ τις , այսնիքն մարտիցէ ոք) եւ այլն։

Զօրէն մարտկի յաղթողի պանծայր խորխտմամբ. (Փիլ. լիւս.։)

Որ ինչ իւղն մարտիկ նահատակին է, նոյնպէս եւ այլն. (Սեբեր. ՟Գ։)

Ընդ որս մրցականք, եւ կամ մարտիկք. (Արիստ. որակ.։)

s.

ՄԱՐՏԻԿՔ գ. στάδιον stadium. Ստադիոն. ստադ. ասպարէս մարտի, այսինքն մրցանաց.

Ո՞վ ոք նահատակ ի մարտիկս մտեալ՝ թողուցու զոգորելն, եւ զբանս կատակութեան խօսիցի. (Ոսկ. եփես.։)

Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Բռնամարտիկ

Բռնամարտիկ կռիւ

Բռնամարտիկք, տկաց

Գազանամարտիկ

Գիշերամարտիկ

Գրամարտիկ

Գրամարտիկոս, աց

Դժուարամարտիկ

Դիմամարտիկ

Զինամարտիկ

Ըմբշամարտիկ, տկաց

Ընդդիմամարտիկ, տկաց

Ծովամարտիկ

Կառամարտիկ

Կռփամարտիկ

Հնգամարտիկ

Հնգամարտիկ կռիւ

Ձիամարտիկ

Ճակատամարտիկ

Մենամարտիկ

Voir tout