s.

μεγαλοτράχηλος magnos cervices habens. Երկայն պարանոցաւ. եւ Երկայնօղ զպարանոցն.

Եւ վիշապին քաջալանջ եւ մեծապարանոց եղեալ՝ յարձակեցաւ ի վերայ երիվարին. (Ճ. ՟Բ.։ եւ Հ=Յ. փետր. ՟Է.։)