adj.

magnificent, sumptuous, splendid, gorgeous, ostentatious.

adj.

Ուր իցեն բազում սպասք եւ հանդերձանք զարդուց.

Այն ամենայն մեծասպաս փառաւորութիւնքն իբրեւ զերազ թռանին. (Վեցօր. ՟Է։)