adj.

known or discovered precedently;
pre-eminent.

adj.

Յառաջագոյն գտեալ. եւ Նախապատիւ գտեալ. յառաջամասն.

Թէպէտեւ ի պաղեստինացւոց աշխարհին էին յառաջագիւտ պարծանք, սակայն Եգիպտոս ջերմագոյն քան զնա գտանէր. (Ոսկ. մ. ՟Ա. 8։)