cf. ՆՈՐԱՁԵՒ.

Ոչ կարի աւելի քան զչափն դժուարել իբրեւ ի վերայ նորոգաձեւի եւ անեղելում աղէտի թշուառութեան. (Փիլ. իմաստն.։)

Ոչինչ արժան է նորոգաձեւս ձեւել, որ ոչ բնութեան է սարտս. (Պիտառ.։)