adj.

fond of the chase, sportsman.

adj.

Տենչացօղ որսոց. որսասէր.

Սնուցանէ զառաւելութիւն հաւուրցն յուրախութիւն եւ ի սթափումն որսատենչ ազատացն. (Փարպ.։)