s.

ՈՒՍԻՆ կամ ՈՒՍԻ. որպէս թէ հիւսին եւ հոսին. եւ կամ հիւսիսի. (cf. ՀԻՒՍ, cf. ՀԻՒՍԻ. Ձիւն դիզացեալ ի հիւսիսային լերինս, եւ յանկարծ փլեալ.

Ի բազում տեղիս ուսին եկաւ, գեղ մի բնաջինջ արար։ Ահագին ուսին եկն ի վերայ վանից ... ահագին ուսին ընդ մէջ կու հերձի, եւ վանքն անվնաս պահեցաւ. (Յիշատ.։)

Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Ամուսին, սնի, սնոյ, աց

Անամուսին

Անլուսին

Բազմամուսին

Դեռաբուսիկ

Դեռամուսին

Երեքկուսի

Երկամուսին, սնոյ

Թեւաբուսիկ լինիմ

Թեւաբուսիմ, եցայ

Լիալուսին

Լուսիկ

Լուսին, սնի, սնոյ

Լուսինեակ

Խաբուսիկ

Խրախուսիմ, եցայ

Կորուսիչ

Մեկուսի

Մեկուսիմ

Միջնալուսին

Voir tout