s.

damp weather;

adj.

effeminate;

s.

sire.

s.

Խոնաւութիւն. անձրեւ. տարափ. պ. թիր, պարան, դերի (յորմէ թ. թէր, քիրտն. իսկ սէրին, զով).

Տարրական իմն նուիրաձիր իբրու զսիր զովացուցիչ, եւ զտարափ ժամանակս. (Մագ. ՟Ի՟Է։)

adj.

Մեղկ. մոյլ. կանացի.

Լիրբ հայեցուածք, եւ վիզ բարձր, եւ ստէպ ստէպ շարժումն յօնաց, եւ սիր գնացք. (Փիլ. լին. ՟Դ. 99։)

s.

Որպէս բառ գաղղիացւոց, է թագաւոր. արքայ.

Տուք պատիւ անուանց, ամիրայ ... եւ մի սիր, եւ այլն. (Լմբ. առ լեւոն.։)

Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Ազատասիրութիւն, ութեան

Ազգասիրութիւն, ութեան

Ազնուասիրտ

Ազտասիրաց

Ախտասիրութիւն, ութեան

Աղքատասիրութիւն, ութեան

Աղքատսիրութիւն, ութեան

Այրասիրութիւն, ութեան

Անբասիր

Անիմաստասիրութիւն, ութեան

Անձնասիրութիւն, ութեան

Անշահասիրութիւն, ութեան

Անսիրելի

Անսիրելութիւն, ութեան

Անսիրութիւն, ութեան

Անսիրտ

Աշխատասիրաբար

Աշխատասիրեմ, եցի

Աշխատասիրութիւն, ութեան

Աշխարհասիրութիւն, ութեան

Voir tout