va.

to veil, to cover, to hide.

ն.

Վարագուրաւ պատել. պարածածկել. առագաստել. ամփոփել. անջրպետել.

Փակեալ զերկինս իբր սրահակաւ իմն յինքն վարագուրեալ. (Ագաթ.։)

Վարագուրեաց ի մէնջ զաստուածութիւնն իւր թանձրագոյն մարմնովն. (Իգն.։)