adv.

like a martyr.

adj. adv.

Ըստ օրինակի վկայից. որպէս մարտիրոս. մարտիրոսանման. մարտիրոսական.

Վերառեալ վկայօրէն ըզմարգարիտն հաւատոյ. (Շար.։)

Վասն առաքինութեան ճգնութեան վկայօրէն մարտին. (Ագաթ.։)

Մի՛ մերժեսցի վկայօրէն համարձակութիւն առ ի նմանէն։ Նախ քան զկատարումն վկայօրէն վախճանի հօր իւրոյ. (Յհ. կթ.։)