adj.

cf. Աղէխորով.

adj.

Խարշիչ եւ խարշատիչ աղեաց, կամ սրտի. տոչորիչ. կսկծեցուցիչ. եւ Խարշատեալ սրտիւ. մորմոքեալ. գորովական.

Աղէխարշ հուրն անշէջ. (Բրսղ. մրկ.։)

Առաջի ունելով զմեռեալ որդի՝ աղէխարշ գորովոյն տագնապեալ զնա։ Աղէխարշ գթով կորզել հնարիմ. (Լմբ. պտրգ.։)

ԱՂԷԽԱՐՇ ԼԻՆԻՄ cf. ԱՂԷԽԱՐՇԻՄ.