չ.

Աղէտս կրել. ցաւակցիլ. յողորմ եւ ի գութ շարժիլ. խեղճը գալ, խղճալ. աճըմագ.

Ողորմութիւն ասի ըստ մեզ ի սրտի, ի նեղութիւնս, ի վիշտս, եւ ի վարանս ուրուք աղէտանալ. (Խոսր.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
—անամ, ացայ

Voix Médio-Passive

Indicatif
Présent
ես աղէտանամ
դու աղէտանաս
նա աղէտանայ
մեք աղէտանամք
դուք աղէտանայք
նոքա աղէտանան
Imparfait
ես աղէտանայի
դու աղէտանայիր
նա աղէտանայր
մեք աղէտանայաք
դուք աղէտանայիք
նոքա աղէտանային
Aoriste
ես աղէտացայ
դու աղէտացար
նա աղէտացաւ
մեք աղէտացաք
դուք աղէտացայք
նոքա աղէտացան
Subjonctif
Présent
ես աղէտանայցեմ
դու աղէտանայցես
նա աղէտանայցէ
մեք աղէտանայցեմք
դուք աղէտանայցէք
նոքա աղէտանայցեն
Aoriste
ես աղէտացայց
դու աղէտասցիս
նա աղէտասցի
մեք աղէտասցուք
դուք աղէտասջիք
նոքա աղէտասցին
Formes d'impératif
Prohibitif
դու մի՛ աղէտանար
դուք մի՛ աղէտանայք
Impératif
դու աղէտացի՛ր
դուք աղէտացարո՛ւք
Exhortatif (thème du passé)
դու աղէտասջի՛ր
դուք աղէտասջի՛ք