s.

ἁφθεγξία, ἁφωνία. insonantia, defectus vocis. Անբարբառն գոլ. անձայնութիւն. լռութիւն.

Աստուածայնոյն խաղաղութեան եւ լռութեան, զոր սրբազանն Յուստոս անբարբառութիւն կոչէ։ Անբարբառութիւն եւ անշարժութիւն անուանելով զխաղաղութիւնն Աստուծոյ. (Դիոն). եւ (Մաքս.։)

Եւ է խօշիւն՝ տրտմութիւն, անբարբառութեան արարող. (Նիւս. բն.։)

Անբարբառութեամբ լցեալ զնոսա. (Լծ. կոչ.։)

Եկաց առաջի ամբարիշտ Պիղատոսի եւ Հերովդի անբարբառութեամբ. (Համամ առակ.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif անբարբառութիւն անբարբառութիւնք
accusatif անբարբառութիւն անբարբառութիւնս
génitif անբարբառութեան անբարբառութեանց
locatif անբարբառութեան անբարբառութիւնս
datif անբարբառութեան անբարբառութեանց
ablatif անբարբառութենէ անբարբառութեանց
instrumental անբարբառութեամբ անբարբառութեամբք