adj.

ἁπόλεμητος. inexpugnabilis. Անմարտնչելի. անառիկ. անպարտելի. ճենկ իլէ ալընմազ.

Պարիսպ անպատերազմելի. (ՃՃ.։)

Անպատերազմելի էր ամրոցն. (Արծր. ՟Գ. 17։)

Զամենայն պահպանել անմարտնչելիս եւ անպատերազմելիս. (Դիոն. ածայ. ՟Ը։)