adj.

θεόφυτος a deo plantatus Տնկեալ յԱստուծոյ. եւ Որ ինչ է իբրու տունկ իմն աստուածային.

Բողբոջք աստուածատունկք. (Դիոն. ածայ.։)

Աստուածատունկ դրախտ, ծառ, բուրաստան. (Պիտ.։ Փարպ.։ Շար.։ Գանձըն։)

Ծաղկազարդ ծառոց աստուածատնկոց. (ՃՃ.։)

Վկայք վեհագոյնք աստուածատունկս կարգի. (Նար. առաք.։)