adj.

placed in the chief seat, seated in the highest place;

s.

president;
—ք, precedence, primacy, the first, highest or most honourable place.

adj.

πρόεδρος praeses, praesul, primae sedis. Նախագահ. գահագլուխ. նախաթոռ. եւ Նախապատիւ.

Պօղոս զօրաց յազգի յառաջագահ. (Ճ. ՟Ա.։)

Պարտ է ճշմարտութեան յառաջագահ լինել քան զստուերն (կամ ստուերին). (Կամրջ.։ Տօնակ.։)

Վասն տալոյ սմա տեղի ի հայրական խնամոցն յառաջագահ դասուն. (Մաշտ.։)

s.

ՅԱՌԱՋԱԳԱՀՔ գ. προτοκλησία primus in convivio locus. Նախագահութիւն. առաջին բարձ.

Սիրեն զյառաջագահս յընթրիս. (Մտթ. ՟Ի՟Գ. 6։)