ԱՂԷԿԻԶԻՄ կամ ԱՂԵԿԻԶԻՄ. cf. ԱՂԷԽԱՐՇԻՄ.

Տեսանիցէ զնա այր թագաւոր, եւ աղէկիզեալ ողորմեսցի նմա։ Աղէկիզին ի ցաւս եւ ի կարիս ընկերին։ Աղէկիզին մարք ի վերայ թշուառութեան որդւոց. (Սարգ. յկ. ՟Դ։ եւ Սարգ. ՟ա. պետ. ՟Է. ՟Ժ՟Ա։)